balanced diet

बैलेन्स्ड आहारको अर्थ

बैलेन्स्ड आहार भनेको तपाईंको खानेपिने खाद्य पदार्थहरूमा समानुपातिक रूपमा पोषक तत्वहरू प्राप्त गर्ने आहार हो। यसले तपाईंको शरीरलाई सबै आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्दछ र स्वस्थ रहन दिनुभएको छ।

बैलेन्स्ड आहारका नेपाली अर्थहरू:

1. समतुल्य आहार (noun)

2. समानुपातिक खाना (noun)

3. समतुल्य भोजन (noun)

Part of Speech: Noun

Pronunciation: [बैलेन्स्ड डाइट]

बैलेन्स्ड आहारका पर्यायवाची शब्दहरू:

1. Nutritious diet (पोषणपूर्ण आहार)

2. Healthy eating (स्वस्थ खाना)

3. Well-balanced meal (समतुल्य भोजन)

4. Balanced nutrition (समतुल्य पोषण)

5. Proper diet (उचित आहार)

6. Adequate nourishment (पर्याप्त पोषण)

बैलेन्स्ड आहारको संक्षेपमा विवरण र मूल्यांकन:

बैलेन्स्ड आहार तपाईंको शरीरको सबै आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्दछ र स्वस्थ रहन दिनुभएको छ। यसले तपाईंलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ, शरीरको रक्तचाप नियन्त्रण गर्दछ, शरीरको बाल र नखाको स्वास्थ्य रख्छ र शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई मजबूत बनाउँछ। यसले तपाईंलाई उचित वजन बनाए राख्छ र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू नियन्त्रणमा राख्छ।

थप जानकारीको लागि यहाँ जानुहोस्:

1. dictionary.com

2. wikipedia.org

3. thefreedictionary.com

error: Content is protected !!