balanced budget

बैचित्रित बजेटको अर्थ

बैचित्रित बजेट भनेको एक आर्थिक अवस्थामा राष्ट्रिय आर्थिक खाताको विवरणमा आधारित बजेट हो। यसले राष्ट्रिय आर्थिक खाताको आय र खर्चको समानुपातिकता बनाउने लक्ष्य राख्छ। यसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति सुधार्ने र ऋणको बढार रोक्ने हो।

बैचित्रित बजेटका निकट शब्दहरू:

1. बैचित्रित: संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण

2. बजेट: संज्ञा

3. आर्थिक: संज्ञा, विशेषण

4. खाता: संज्ञा

5. समानुपातिकता: संज्ञा

*बैचित्रित बजेटको भाग भन्दा अर्थिक शब्दहरू छन्।

बैचित्रित बजेट (विशेषण)

उच्चारण: बैलन्स्ड बजेट

बैचित्रित बजेटका पर्यायवाची शब्दहरू:

1. समतुल्य बजेट (Equivalent Budget)

2. सन्तुलित बजेट (Balanced Budget)

3. अनुपातिक बजेट (Proportional Budget)

4. समानुपातिक बजेट (Proportional Budget)

5. तुल्यांकित बजेट (Adjusted Budget)

बैचित्रित बजेटको अर्थ र उद्भव:

बैचित्रित बजेटले राष्ट्रिय आर्थिक खाताको समानुपातिकता बनाउने लक्ष्य राख्छ। यसले देशको आर्थिक स्थिति सुधार्ने र ऋणको बढार रोक्ने काम गर्दछ। यसले विभिन्न आर्थिक व्यवस्थापनहरूलाई सुचारु बनाउँदछ र देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ।

बैचित्रित बजेटका विपरीतार्थक शब्दहरू:

1. असन्तुलित बजेट (Unbalanced Budget)

2. असमानुपातिक बजेट (Disproportional Budget)

3. असमतुल्य बजेट (Inequivalent Budget)

4. अतुल्यांकित बजेट (Unadjusted Budget)

5. असमानुपातिक बजेट (Disproportional Budget)

संदर्भ:

यदि तपाईंलाई थप जानकारी चाहिएमा, तपाईं निम्नलिखित वेबसाइटहरूमा जान सक्नुहुन्छ:

1. dictionary.com

2. wikipedia.org

3. thefreedictionary.com

error: Content is protected !!